Ontstaan
Stichting Canada Comité Markelo vindt zijn oorsprong in de 80-er jaren van de vorige eeuw. Destijds werd in Markelo het Comité Welcome Again Veterans gevormd. 

Bestuur, vrijwilligers en oud-bestuursleden van het Canada Comité

Deze commissie hield zich bezig met het huisvesten van Canadese oorlogsveteranen, die elke vijf jaar naar Europa en dus ook naar Nederland kwamen om deel te nemen aan de 4 mei herdenkingen en het vieren van de bevrijding, een bevrijding waaraan ze zelf daadwerkelijk hadden deelgenomen. Dankzij de ruimhartige medewerking van tal van gastgezinnen, organisaties en sponsors kregen de bevrijders-van-weleer het eerbetoon dat ze meer dan wie dan ook verdienden.

Nu deze veteranen er bijna niet meer zijn was de taak van het comité Welcome Again Veterans Markelo aflopend. Om de warme banden tussen Canada en Markelo te behouden zocht een aantal Markeloërs naar een mogelijkheid om de herinnering aan deze vrijheidsstrijders levendig te houden. Dat resulteerde in 2007 in de oprichting van Stichting Canada Comité Markelo.

Doel
Stichting Canada Comité stelt zich ten doel de Tweede Wereldoorlog te blijven herdenken en de herinneringen aan onze bevrijders door te geven aan de volgende generaties.

Frank Graham tijdens het bevrijdingsdefilé in Wageningen (2015)

Activiteiten
Door de jaren heen zijn Canada en Nederland onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met name in Markelo zijn hechte banden ontstaan mede door toedoen van Canadese veteranen zoals Frank Graham en Bert Reynolds. Beide hebben vele bezoeken gebracht aan Markelo en worden door de plaatselijke bevolking enorm gerespecteerd voor hun heldendaden.

Om veteranen en oorlogsslachtoffers te blijven herdenken vroeg Frank Graham zich af wat het Canada Comité zou doen wanneer WO2 veteranen niet meer onder ons zouden zijn. Als antwoord hierop is de Frank Graham Cycle Liberation Tour in het leven geroepen. Dit project bracht Canadese en Nederlandse jongeren samen om per fiets historisch noemenswaardige plekken uit de eerste en tweede wereldoorlog te bezoeken.

Deze tour is uiteindelijk in 2013 – 2015 – en 2017 met elk een eigen route georganiseerd. Deze drie indrukwekkende tours hebben een diepe indruk achter gelaten bij zowel alle deelnemers als alle betrokkenen.

Alle deelnemers zijn benoemd als ambassadeurs vrijheid en zijn nauw betrokken bij vele activiteiten rondom de herdenkingen. Een deel van deze jongeren maakt nu deel uit van het huidige bestuur van het stichting Canada Comité Markelo.

Bestuur
Stichting Canada Comité Markelo is als volgt samengesteld:  
Berry Nijland, voorzitter
Gerwin ten Hove, secretaris
Bart Schreurs, penningmeester
Jidde Bolink, bestuurslid
Jarno Mensink, bestuurslid
Luuk Slagers, bestuurslid

canadacomitemarkelo@gmail.com

Onze vrijheid is een groot goed en nimmer mag worden vergeten aan wie we deze vrijheid hebben te danken.

Over ons

De doelstelling van de stichting is om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden en de vrijheid te vieren. Om zo huidige en toekomstige generaties er bewust van te maken dat onze vrijheid geen vanzelfsprekendheid is en niet zonder slachtoffers tot stand is gekomen.

Contact

Stichting Herdenken en Vieren Vrijheid Markelo
 info@vrijheidmarkelo.nl

Social Media